AZZALURE (Botox) Botulinumtoxin A

Rynkebehandling med Botox Azzelure Vistabel

OBS: Inden behandling
Ifølge den nye bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen skal du modtage både en skriftlig og en mundtlig information om behandlingen. Derefter skal der minimum gå 2 dage før behandlingen kan finde sted.
Ved forundersøgelsen, hvor den mundtlige information vil finde sted, er du meget velkommen til at tage en ven eller veninde med.

Ansigtet har mere end 10 individuelle muskler, som i tæt samspil giver udtryk for følelser som forelskelse, vrede og mistro. Overaktivitet i musklerne kan give et misvisende indtryk. Et vredt eller afvisende udtryk mindsker chancen for, at vi opnår det vi ønkser - både professionelt og i kærlighedslivet. Muskelspændinger i panden og omkring øjnene signalerer stress, bekymring, aldring og manglende overskud. Du får en idé om hvilke signaler du på den måde udsender ved at analysere dit mimiske udtryk i spejlet. Ved at injicere de mimiske muskler med Botox ( Botulinumtoxin A ) afslappes de, huden udglattes og man gør et mere imødekommende og yngre indtryk. Det er en balancegang, da vi samtidigt vil bevare evnen til at udtrykke os mimisk - f.eks rynke panden når børnene er ved at gå over stregen. Behandling med Botox kræver en individuel vurdering - ansigtsmimikken er jo noget meget personligt.

Hvad er botox?
Botulinumtoxin A er et stof, som har den egenskab, at det kan afslappe muskelfibre. Botox har igennem mange år været anvendt til behandling af muskelkramper.

Når stoffet Botulinumtoxin A injiceres i rynker i ansigtet, som skyldes muskelaktivitet (mimiske rynker), afslappes disse. Stoffet bruges fortrinsvis i panden, men kan dog også mindske mimiske rynker ved øjnene.

Hvordan virker Botox?
Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket fuldstændig afslapper musklen.  Derved afslappes musklen helt. Når musklen ikke kan trække huden, så glattes hudfolderne ud. De muskler, som folder huden, fx i panden eller omkring øjnene, bliver derved forhindret i at trække sig sammen og huden glattes ud. Virkningen kommer gradvist i løbet af 1 uge og maksimalt efter 14 dage. Den første Botox injektion virker mellem 3-5 måneder. Ved næste injektion i samme område vil effekten ofte øges med ca. 1 måned, således at de fleste har behov for to gange årligt.
Botox virker med andre ord kun på såkaldte "dynamiske rynker", dvs. rynker der fremkommer ved sammentrækninger af muskler.

Hvad er mimiske rynker?
Mimiske rynker skyldes en aktiv mimik (muskelaktivitet i ansigtet), der trækker huden ned i folder.  Mimiske rynker kan kun kortvarigt reduceres efter andre typer behandlinger f.eks. laserbehandling, hudslibning eller peeling. De mimiske muskler under huden vil efter behandlinger af denne type kunne trække huden ned i den samme fold, og den mimiske rynke opstår derfor igen.

Behandlingen
Konsultation med forundersøgelse, journaloprettelse samt mindst 2 dages betænkningstid påkræves af Sundhedsstyrelsen. Konsultationen hjælper dig med at bringe klarhed over hvilken behandling, der er den bedste for dig og hvilke eventuelle reaktioner, der kan opstå efter behandlingen. Du bør altid gøre opmærksom på dine eventuelle tidligere behandlinger eller sygdomme før en behandling.

Ved 1. konsultation ses du af den ansvarlige speciallæge, som sammen med dig vurderer behovet for Azzelure - Botox.

Efter en grundig information om behandlingsproceduren og underskrift af samtykkeerklæring injiceres Botox i hudmusklerne.

Før behandlingen afrenses huden, og der injiceres herefter få dråber botox i de muskler, hvor man ønsker effekt. Behandlingen foretages uden bedøvelse og tager kun få minutter. Der ses kun let og kortvarig rødme efter behandlingen.

Behandlingen udføres af  dermatolog/hudlæge eller af speciale uddannet sygeplejerske i Azzelure Botox behandling.

Efter behandlingen
Der kan være små hævelser i området svarende til indstiksstederne i huden. Dette forsvinder oftest i løbet af få timer eller indenfor 1 døgn. Der kan også komme en lille blødning under huden som et blåt mærke og dette vil kunne ses i lidt længere tid.  For at forhindre, at Botox påvirker andre muskler i området, bør man undgå at berøre det behandlede område de første 12 timer efter behandlingen. Man kan umiddelbart fx genoptage sit arbejde.
NB: Du må ikke give blod en uge efter behandling.

Forventet resultat
Effekten indtræder i løbet af 5 til 10 dage. Det kan i starten føles lidt mærkeligt, da man jo pludselig ikke kan bruge den muskel, man tidligere har spændt.
Da musklen under den rynkede hud vil være mere eller mindre inaktiv, vil huden glattes mere og mere. Efter ca. 3 til 6 måneder begynder de fleste igen at kunne bruge musklen. Det er imidlertid ofte sådan, at en muskel man ikke har brugt længe, er besværlig at få i gang igen, og derfor vil det også her være sådan, at man efter flere behandlinger muligvis "glemmer" at bruge musklen, og det vil derfor måske ikke være nødvendigt at få yderligere injektioner. Hvis man lider af spændingshovedpine, ses det ofte at hovedpinen reduceres væsentligt efter behandling i panden, da musklen nu slapper af og ikke længere giver anledning til spændinger.

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de mimiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af stoffet end andre for at få effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer stoffets effekt.

Bivirkninger
Der kan optræde let hævelse eller rødme efter behandlingen. Nogle oplever forbigående hovedpine efter behandlingen. I sjældne tilfælde kan musklen til det øvre øjenlåg påvirkes. Dette er ikke en permanent tilstand, men vil aftage over nogle uger.

Hvem kan ikke behandles med Botox
Hvis du er gravid eller ammer må du ikke få behandling med Botox. Hvis der er infektion i huden i området omkring behandlingsstedet skal behandlingen udskydes til infektionen er væk.

Hvad koster det?
Ved første konsultation udregnes din individuelle pris. Prisen afhænger af hvor mange rynker der skal behandles.

Har du spørgsmål til Botox tilbyder vi gratis konsultation. Bestil tid på tlf.28266064 eller book online.

Vi glæder os til at se dig!